Bestuurder van Dienst

Rooster Bestuurder van Dienst t/m

's morgens: Drenthina 1      

                     Drenthina 2        

                     Drenthina 3         

                     Drenthina 4       

                     Drenthina Vr.     

                     Jan de Jonge      

                     Jan Strootman    

                     Henk Jalving      

 

   's middags: Henk Altena       

                        Henk Feitsma      

                        Reinout Meijer    

                        Jan de Jonge       

                        Jeugdcommissie  

                        Henk ten Hoor       

 

   's morgens: 08.30 uur tot 13.00 uur,

   's middags: 13.00 tot 17.00 uur.

    Ruilen?  Zelf graag vroegtijdig regelen!

     Wel zo'n wisseling even doorgeven aan Henk ten Hoor (i.v.m. programma)

     Bij inhaal/onvolledige programma's in overleg met de medewerkers van het club-

     huis de begintijd of eindtijd aanpassen.

 

     Telefoonnummers: Henk Altena   611420      Henk ten Hoor   625992

                                      Henk Feitsma 643355     Herman Rikse (reserve!!)644207

                                      Reinout Meijer 06-31761502

                                     Jan Strootman   619918   Henk Jalving     617338

                                     Jeugdcommissie             Jan de Jonge  06-48798907

    Namens het bestuur,