Contributie

Contributie:
Een verhoging van de contributie wordt alleen door een besluit van de algemene ledenvergadering doorgevoerd. De contributie is een jaarcontributie. Deze wordt in 4 termijnen automatisch geïncasseerd. (juli-okt.-jan.-april)

Bij het niet of niet volledig nakomen van de betalingsverplichting (storno bv), zal de vereniging een verzoek tot betaling doen.Indien er geen betaling volgt zal een speelverbod opgelegd worden.
De contributie is inclusief de KNVB-bijdrage. 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2021-2022
v.v. Drenthina hanteert de volgende contributiebedragen per jaar (2021-2022) :

Senioren € 190,00  
JO-13 t/m JO-19 € 173,00  
JO-8 t/m JO-12 € 154,00  
JO-7   € 135,00  
Niet Spelend Lid  € 50,00 wordt per jaar geïnd
Zaalvoetbal (tevens veldvoetbal)  € 280,00  
Zaalvoetbal (geen veldvoetbal)   € 160,00  
35+ (7x7)  € 75,00 wordt per jaar geïnd
Donateurs    € 35,00 wordt per jaar geïnd


Voor de JO7 t/m JO19 wordt er een wedstrijdtenue ter beschikking gesteld, exclusief kousen.
Nieuwe leden kunnen 1- malig een paar kousen ophalen bij Intersport Emmen middels een bon van de kledingcommissie.

Borg Presentatie pak  € 25,00 éénmalig.

Restitutie borg na inlevering Presentatie pak en betaling van verschuldigde contributie.

Rekening nummer contributie NL 74 RABO 031 70 09 176 t.n.v. vv Drenthina

Henk Brands, contributieadministrateur, 06-22547221  contributie@drenthina.nl