Corona

Hieronder hebben wij de actuele richtlijnen m.b.t. het Corona Virus, d.d. 26 november 2021, gepubliceerd.
Graag deze regels goed doorlezen voor een ieder die het sportpark van Drenthina betreed.
Deze regels gaan in vanaf 29 november 2021.

Actuele richtlijnen 14 december 2021
Dank voor ieders medewerking hierin,

Het Bestuur.