Privacyverklaring

Privacyverklaring VV Drenthina
Dit is de privacyverklaring van de voetbalvereniging Drenthina, gevestigd te Emmen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40045388, hierna eventueel ook te noemen: de Vereniging.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@drenthina.nl

Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken op onze website en in onze ledenadministratie persoonsgegevens via onder andere contactformulieren waarmee u zich opgeeft als lid of afmeldt als lid. Wij verwerken uw persoonsgegevens voornamelijk voor het aangaan en uitvoeren van lidmaatschap aan- en/of afmelding en de contributie-inning.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lidmaatschapsnummer KNVB
 • Bankrekeningnummer/IBAN
 • Indien van toepassing: BSN

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VV Drenthina verwerkt uw persoonsgegevens – voornamelijk – voor de volgende doelen:

 • verwerking van uw lidmaatschap in Sportlink (de ledenadministratie database) van de KNVB;
 • het indelen van u in een team van VV Drenthina
 • het laten opnemen van u in een whatsappgroep die noodzakelijk is voor de communicatie binnen het team waar u ingedeeld wordt of waarvan u trainer en/of leider bent en/of in andere whatsappgroepen bij het vervullen van vrijwilligerstaken
 • de inning van uw contributie
 • het onderhouden van contact met u, bijvoorbeeld bij het doorzenden van uitspraken van de tuchtcommissie van de KNVB;
  Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
VV Drenthina deelt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bij verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden zal voorafgaand daaraan worden overeengekomen dat zij zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens), worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. VV Drenthina gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Daarom is het op grond van artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de e-Privacy Verordening niet nodig dat u toestemming hoeft te geven voor het plaatsen van deze cookies.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht VV Drenthina te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij VV Drenthina op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal VV Drenthina dit verzoek doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van VV Drenthina hebben ontvangen. Het verwijderen van uw persoonsgegevens zal wel tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld uw lidmaatschap met VV Drenthina zal eindigen omdat wij daar dan geen uitvoering meer aan kunnen geven en kan ook pas plaatsvinden nadat u aan uw verplichtingen zoals betaling van contributie hebt voldaan en behoudens wettelijke verplichte bewaartermijnen.

Beveiliging persoonsgegevens
VV Drenthina treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van VV Drenthina. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. VV Drenthina raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid
VV Drenthina past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. VV Drenthina raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal VV Drenthina er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:
Dick Wiegers, secretaris VV Drenthina

Mailadres:
secretaris@drenthina.nl

Telefoonnummer:
06-25368235

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Drenthina nieuws

Fotoexpositie 75 jaar Drenthina

Fotoexpositie 75 jaar Drenthina

De fotoexpositie  75 jaar vv Drenthina is officieel geopend. Een expositie met foto's uit de rijke voetbalhistorie van onze vereniging.

Drenthina – FC Emmen

Drenthina – FC Emmen

Als afsluiting van de festiviteiten in het kader van het 75-jarig bestaan organiseert onze vereniging een oefenwedstrijd tegen eredivisionist FC Emmen op woensdag 29 juni 2022

Frank Griemink nieuwe voorzitter Drenthina

Frank Griemink nieuwe voorzitter Drenthina

Tijdens de bijzondere Ledenvergadering van de voetbalvereniging Drenthina, woensdag 11 mei 2022, is, op voorstel van het bestuur, Frank Griemink gekozen tot nieuwe voorzitter van de club. Frank volgt in deze functie Willem Jan Alders op die de voorzittershamer de laatste 8 jaar heeft gehanteerd

Afval langs de weg

Afval langs de weg

Een bericht van een buurtbewoner van De Oude Ros over afval langs de weg.

Geslaagden voor opleiding tot G-voetbaltrainer

Geslaagden voor opleiding tot G-voetbaltrainer

Afgelopen maandagavond hebben 8 trainers van diverse verenigingen uit de regio met succes de opleiding tot G-voetbaltrainer afgesloten met een KNVB diploma. Voor vv Drenthina hebben Nynke Hof en Peter Hof deze nieuwe