Ere voorzitter Tjabel Rooseboom overleden

Ere voorzitter Tjabel Rooseboom overleden

5 januari 2022

Afgelopen dinsdag, 4 januari, overleed op 91-jarige leeftijd Tjabel Rooseboom. Een man die zich gedurende een groot aantal jaren met passie heeft ingezet voor Drenthina. Zoals dat vaker gaat raakte Tjabel via zijn kinderen bij de club betrokken. Hij noemde zich geen voetbalkenner maar werd gaande weg wel steeds meer liefhebber. Maar met zijn achtergrond als financieel administrateur was hij een welkome versterking van het kader van de club, wat in december 1969 leidde tot de benoeming van penningmeester. Ruim een jaar later, in het voorjaar van 1971 schoof hij door naar de functie van voorzitter, waarin hij zijn zwager Ab Hartman opvolgde die op dat moment voorzitter ad interim was. En hoewel hij nu dus de algemene leiding had over de club, bleef het financiële wel en wee van Drenthina hem ter harte gaan. Een andere grote klus waar hij zijn handen vol aan had was de verhuizing van de vereniging van het oude sportpark aan de Kerkhoflaan naar de huidige locatie aan de Oude Roswinkelerweg. De volgende stap was her realiseren van een eigen onderkomen, eerst in de vorm van een tot clubhuis getransformeerde houten keet, later gevolgd door de bouw van een echt clubhuis dat in 1977 werd geopend. Een facet van het voorzitterschap waar hij mee en meer plezier in kreeg was het binnenhalen van kampioenen. Of het nu het hoogste senioren- of het laagste pupillenteam was. In zijn toespraken gewaagde hij dan steevast van een “buitengewone “prestatie. Na een periode van twaalf jaar, waarin de club flink gegroeid was en er het nodige tot stand was gebracht gaf hij in 1983 het stokje over aan Dolf Oostmeijer. Bij die gelegenheid werd hem het ere-lidmaatschap verleend. Bij het veertigjarig jubileum van Drenthina  volgde de eervolle benoeming tot erevoorzitter. Dit alles betekende echter niet dat hij op zijn lauweren ging rusten. Een korte opsomming van daden en functies die hij sindsdien nog vervulde:

1987 en 1997 voorzitter van de jubileumcommissie bij resp. het veertig – en vijftigjarig bestaan van de club

1992 – 2001 penningmeester van de commissieclubhuis

Oprichter “Vrienden van Drenthina”,  In het leven geroepen om financiële tekorten weg te werken.

De laatste jaren kwam Tjabel niet veel meer op de club, mede omdat hij met grote trouw zorg droeg voor zijn vrouw Tiny die in 2019  overleed.

Niet onvermeld mag blijven dat hij jarenlang, ook dit seizoen nog, bij de eerste thuiswedstrijd van de competitie van ons eerste elftal de wedstrijdbal aanbood.

We zijn Tjabel, deze bestuurder in hart en nieren, veel dank verschuldigd. We wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel troost en sterkte toe nu ze hun markante vader en opa moeten missen.

Bestuur Drenthina
n.d. Henk Feitsma

Drenthina nieuws

Afval langs de weg

Afval langs de weg

Een bericht van een buurtbewoner van De Oude Ros over afval langs de weg.

Trainersduo verlengt verbintenis

Trainersduo verlengt verbintenis

Contractverlenging voor trainersduo We zijn zeer verheugd dat we ook voor het komende seizoen Marlow de Kleine en Gert Jan Lennips hebben kunnen vastleggen als trainer/coach voor het tweede elftal.

Robert Oosting nieuwe hoofdtrainer

Robert Oosting nieuwe hoofdtrainer

Robert Oosting wordt met ingang van het seizoen 2022-2023 de nieuwe hoofdtrainer van de vv Drenthina. De 32-jarige trainer volgt daarmee Peter Timmer op, die na vier seizoenen ons heeft aangegeven te willen stoppen.

Oude glorie bezoekt de Oude Ros

Oude glorie bezoekt de Oude Ros

Wie kent ze nog deze oud 1e en 2e elftalspelers van onze club? De oude glorie bezocht zaterdag jl de wedstrijd Drenthina-LTC.